အားထုတ္မွဳကင္းရလ်ွင္းခ်မ္းသာ ထိုေနရာမ်ားရွိျငားမွန္စြာ သင္ကိုယ္တိုင္လည္းထိုပဲသြားပါ ငါ့ကိုလဲထိုပဲပို႔ေပးပါ (သုသိမသုတ္)

Saturday, March 22, 2014

အိႏၵိယနိဳင္ငံ နယူးေဒလီၿမိဳ႕တြင္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးကိုယ္တိုင္ ေဒါက္တာဘြဲ႔ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းခဲ႔

""ျပည္နယ္၀န္ၾကီးကိုယ္တိုင္'"(PH.D) ေဒါက္တာဘြဲ ့ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းခဲ႔ နယူးေဒလီျမိဳ ့
Photo: ျပည္နယ္၀န္ျကီးကိုယ္တိုင္ (Ph.D) ေဒါက္တာဘြဲ ့ဆက္ကပ္လွဴဒါန္း နယူးေဒလီျမိဳ ့

ဘြဲ႔မယူခင္အမွတ္တရ

ဘြဲ ့လက္မွတ္သြားယူရန္ ဟိုတည္မွမထြက္ခင္အမွတ္တရ

အိႏၵိယနိဳင္ငံနယူးေဒလီျမိဳ႕တြင္ (PH.D)ေဒါက္တာဘြဲ႔ယူရန္ ခန္းမထဲတြင္

ေဒါက္တာ (Ph.D)ဘြဲ ့မယူမီခန္းမထဲတြင္ အမွတ္တရ နယူးေဒလီျမိဳ ့

အိႏၵိယနိဳင္ငံ နယူးေဒလီျမိဳ႕တြင္ ေဒါက္တာဘြဲ႔ယူစဥ္

Ph.D ေဒါက္တာဘြဲ႕ယူစဥ္အမွတ္တရ 
ဦးသီလာစာရ ဗာရာဏသီ's photo.
ဦးသီလာစာရ ဗာရာဏသီ's photo.
ဦးသီလာစာရ ဗာရာဏသီ's photo.

အိႏၵိယနိဳင္ငံတြင္ ေဒါက္တာဘြဲ႔ယူစဥ္

အလွည့္မေရာက္ခင္ ေစာင့္ခဲ႔ရ

ဒီတေခါက္ အိႏၵိယသြားျခင္းသည္ကား..

အရင္အရင္သြားျခင္းေတြကေတာ႔ PH.D(thesis)ေရးရင္းျဖင္႔ မေသျခာေသးေသာေက်ာင္းသားျဖစ္ဘို႔သြားလာခဲ႔ရ ၂၀၁၂ႏွစ္ကုန္ေလာက္က ကာလကတၱားမွာေက်ာင္းသားျဖစ္ခြင္႔ရခဲ႔တယ္ေပါ့။ မိမိတတ္ခဲ႔ေသာဗာရာဏသီေရႊၿမိဳ႔ေတာ္ ဆန္းစကရစ္တကကၠသိုလ္ႀကီးရဲ႔ေခါင္းေလာင္းသံကေတာ႔ျငိမ္သက္လ်က္မို႔  တေနရာရာမွာ စူပါဗိုက္ဆာ ရဘို႔ေျပးရလႊားရခဲ႔တယ္ အင္း..မလြယ္လွေသာ ေဒါက္တာဘြဲ႔အတြက္ ေငြေတြကုန္လူပင္ပန္းနဲ႔ ျဖစ္ေနစဥ္မွာ မထင္မွတ္ပဲ ရခဲ႔ေသာေၾကာင္႔ ေပ်ာ္ရႊင္မွဳအတည္႔ျဖင္႔ ျဖစ္ခဲ႔ရတယ္ေပါ့..။ေအာ္...ခုေတာ႔လည္း...